nguồn led 5v 40a, nguon led 5v 40a
Nguồn 5V 40A
Công suất: 200W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Nguồn led 12v 2a, nguon led 12v 2a
Nguồn 12V 2A
Công suất: 24W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12V 5A, nguon led 12v 5a
Nguồn 12V 5A
Công suất: 60W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 10a, nguon led 12v 10a
Nguồn 12V 10A
Công suất: 120W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 12.5a, nguon led 12v 12.5a
Nguồn 12V 12.5A
Công suất: 150W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 16.6a, nguon led 12v 16.6a
Nguồn 12V 16.6A
Công suất: 200W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 20a, nguon led 12v 20a
Nguồn 12V 20A
Công suất: 240W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 30a, nguon led 12v 30a
Nguồn 12V 30A
Công suất: 360W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 33.3a, nguon led 12v 33.3a
Nguồn 12V 33.3A
Công suất: 400W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE