Đèn led âm sàn siêu bền ứng dụng chiếu sáng trang trí ngoài trời trong những điều kiện đặc biệt cần tạo ánh sáng nghệ thuật.

Đèn led, den led, den led am dat, đèn led âm đất
den led am dat, đèn led âm đất
đèn led âm đất 1w, den led am dat 1w
Đèn led âm đất 1W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 3w, den led am dat 3w
Đèn led âm đất 3W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 5w, den led am dat 5w
Đèn led âm đất 5W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 6w, den led am dat 6w
Đèn led âm đất 6W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 9w, den led am dat 9w
Đèn led âm đất 9W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 12w, den led am dat 12w
Đèn led âm đất 12W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 15w, den led am dat 15w
Đèn led âm đất 15W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 18w, den led am dat 18w
Đèn led âm đất 18W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 24w, den led am dat 24w
Đèn led âm đất 24W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 36w, den led am dat 36w
Đèn led âm đất 36W
Chip led: BridgeLux - Mỹ
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 38w, den led am dat 38w
Đèn led âm đất 38W
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
đèn led âm đất 4w, den led am dat 4w
Đèn led âm đất 4W
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE