Đèn led trang trí dạng bóng F8 full color
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led trang trí dạng bóng F8 7 màu
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led trang trí dạng bóng F8
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led trang trí dạng bóng F5
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Led dây trang trí
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Bóng led đúc 8mm đế 12mm 7 màu
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Bóng LED 2 chân 8mm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng 80cm loại 5050
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng RGB 50cm loại 5050
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng 50cm loại 5050
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng nhiều màu 80cm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng 80cm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng nhiều màu 50cm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng 50cm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Đèn led sao băng nhiều màu 30cm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành:
Hãng sản xuất: LEDLIFE
ống sao băng, ong sao bang, đèn led trang trí, den led trang tri
Đèn led sao băng 30cm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
bóng led đục rời 5mm, bong led duc roi 5mm
Bóng LED 2 chân 5mm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
led liền dây 5mm, led lien day 5mm
Led liền dây 5mm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
bóng led đúc 8mm đế 12mm full color, bong led duc 8mm de 12 full color
Bóng led đúc 8mm đế 12mm full color
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
bóng led đúc 8mm đế 12mm, bong led duc 8mm de 12mm
Bóng led đúc 8mm đế 12mm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
bóng led đúc 5mm đế 8mm, bong led duc 5mm de 8mm
Bóng led đúc 5mm đế 8mm
Chip led: Chip led thường
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 16.6a, nguon led 12v 16.6a
Nguồn 12V 16.6A
Công suất: 200W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 12.5a, nguon led 12v 12.5a
Nguồn 12V 12.5A
Công suất: 150W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 33.3a, nguon led 12v 33.3a
Nguồn 12V 33.3A
Công suất: 400W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 30a, nguon led 12v 30a
Nguồn 12V 30A
Công suất: 360W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 20a, nguon led 12v 20a
Nguồn 12V 20A
Công suất: 240W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12v 10a, nguon led 12v 10a
Nguồn 12V 10A
Công suất: 120W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 12V 5A, nguon led 12v 5a
Nguồn 12V 5A
Công suất: 60W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
Nguồn led 12v 2a, nguon led 12v 2a
Nguồn 12V 2A
Công suất: 24W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE
nguồn led 5v 40a, nguon led 5v 40a
Nguồn 5V 40A
Công suất: 200W
Giá SP: 0 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: LEDLIFE